Komisja rewizyjna

Działając - na podstawie § 9 statutu – w związku z upływem kadencji członków Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant w dniu 16.06.2011, w głosowaniu tajnym, powołuje członków Komisji Rewizyjnej nowej kadencji w składzie:

1. Paweł Tarnowski

2. Stanisław Jerusalimcew

3. Jarosław Martyniuk

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska