Konkurs dla dzieci

 Lista laureatów konkursu w tegorocznej edycji znajduje się tutaj.

Konkurs plastyczny "Transplantacja i Ja" stanowi element Programu Upowszechniania Idei Transplantacji, współfinansowanego ze środków m. st. Warszawy i jest skierowany do uczniów klas I-III warszawskich szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przypadła na okres od 15.09.2015 do 12.11.2015 r. 

Na Laureatów konkursu czakają atrakcyjne nagrody: nagrody rzeczowe dla uczniów oraz pakiety gier edukacyjnych do doposażenia szkolnych bibliotek.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela p. Olga Tchórzewska, tel. 22 644 67 95, kom. 721 720 720, 

Materiały do pobrania:

1.     Broszura edukacyjna dla nauczycieli z propozycjami scenariuszy zajęć.

2.     Karty pracy.

3.     Słownik pojęć.

4.     Potwierdzenie udziału szkoły w organizacji zajęć (potwierdzenie należy wysłać faxem pod nr 22 644 67 95 do 12.11.2015 r.)

5.     Regulamin konkursu.

6.     Ankieta z oceną zajęć - wypełnia nauczyciel prowadzący zajęcia.

7.     Formularz zgody uczestnictwa w zajęciach.

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska