Linki

Stowarzyszenia Pacjentów

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych
www.osod.info

Stowarzyszenie Zwykłe Osób Dializowanych i Po Przeszczepie Nerki "Nieśmiertelni"
www.niesmiertelni.pl

Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc
www.przeszczepserca.pl

Stowarzyszenie Transplantacji Serca
www.stserca.free.ngo.pl

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą " Życie po Przeszczepie"
www.przeszczep.pl

Fundacja Przeciwko Leukemii
www.leukemia.pl

Fundacja Urszuli Jaworskiej Bank Dawców Szpiku
www.fundacjauj.pl

Fundacja Urszuli Smok " Podaruj Życie" Rejestr Dawców Szpiku Kostnego
www.podarujzycie.org

Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji
www.sportpotransplantacji.org.pl

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
www.krewniacy.pl

Fundacja "Pod Prąd Żółtej Rzeki"
www.hcv-fundacja.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze"
www.prometeusze.pl

Fundacja "Transplantacja - Dar Życia"
www.transplantacjadarzycia.pl

Polskie Amazonki Ruch Społeczny
www.ruchspoleczny.org.pl

Instytucje rządowe

Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne d/s Transplantacji "Poltransplant"
www.poltransplant.org.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.pozytek.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
www.mz.gov.pl

Polecamy

Amgen Polska Sp. z o.o.
www.amgen.pl

Centrum Wolontariatu
www.wolontariat.org.pl

Federacja Pacjentów Polskich
www.federacjapp.com

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
www.prawapacjenta.eu

NGO Portal Organizacji Pozarządowych
www.ngo.pl

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
www.uniatransplantacyjna.pl

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska