Oświadczenie woli

To własnoręcznie wypełniony dokument, informujący o woli przekazania po śmierci swoich organów do transplantacji. Nie ma mocy prawnej. Ma charakter informacyjny. Zawiera dane personalne osoby wypełniającej go oraz informację, iż o decyzji została poinformowana rodzina!


Wypełnij swoje Oświadczenie Woli i miej je zawsze przy sobie, np. w portfelu.

(kliknij na powyższe obrazki aby otworzyć je w większej rozdzielczości)

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska