Rejestracja

Imię*

Nazwisko*

Data urodzenia

Ulica nr / nr mieszkania*

Kod pocztowy*

Miasto*

Telefon kontaktowy

Adres e-mail*

Czy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności*

Jaki rodzaj orzeczenia posiadasz

Od kiedy posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności

Numer Twojego orzeczenia

Czy jesteś po transplantacji*

Po jakiej transplantacji jesteś?*

Jakiej*

Ile lat jesteś po transplantacji*

Czy jesteś żywym dawcą

Którego narządu jesteś żywym dawcą

Jakie informacji zawarte w czasopiśmie są dla Ciebie najważniejsze

Jakich informacji brakuje w czasopiście

Chciałbym otrzymywać czasopismo w wersji*

Inne informacje

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska