Światowy Dzień Nerek

Schorzenia układu moczowego z roku na rok są coraz częstsze. W przewidywaniach na przyszłość zjawisko to będzie się pogłębiać. Bardzo istotne stało się, aby jak najszersza część polskiego społeczeństwa została edukowana w kierunku możliwości zapobiegania chorobom układu moczowego.

W tym celu w b.r. Światowy Dzień Nerki byliśmy partnerem dodatku prasowego o charakterze edukacyjnym, który zamieściliśmy w ilości 300 tys. szt. w jednym z dzienników o zasięgu krajowym.

 

Podjęte tematy to:

  • podstawowe informacje na temat chorób nerek,
  • jak badać nerki,
  • jak zapobiegać chorobom nerek,
  • problemy schorzenia układu moczowego u dorosłych i dzieci,
  • Program Wczesnego Wykrywania Przewlekłych Chorób Nerek
  • zalety i wady dializoterapii,
  • transplantacje i dializy,
  • przeszczepy nerek,
  • aktywność chorych w tym sport po transplantacji,
  • gdzie szukać informacji i pomocy (stowarzyszenia pacjentów).

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 72

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska