Światowy Dzień Donacji i Transplantacji 2007

Tego dnia po raz pierwszy na taką skalę obchodzono w Polsce Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. Organizatorem obchodów była PFP Dialtransplant przy współudziale Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnego Poltransplant. Akcja ta zawierała wiele różnorodnych elementów.

  • Dzięki grantowi z Ministerstwa Zdrowia udało wydać się specjalny ośmiostronicowy dodatek w Rzeczpospolitej o tematyce donacyjnej w nakładzie ok. 300 tys. . W dodatku instertowane były również drukowane Oświadczenia Woli.
  • W programie obchodów znalazła się konferencja prasowa. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy z terenu całej Polski, rodziny dawców oraz przedstawiciele pacjentów po przeszczepach. Poruszono tematykę aktualnego stanu przeszczepiania narządów oraz dawstwa, w tym przeszczepów rodzinnych.
  • Dodatkowym elementem Dnia było szkolenie dla koordynatorów o tematyce zasad tworzenia lokalnych projektów edukacyjnych.
  • Oficjalne obchody Dnia miały miejsce w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mediów, lekarze, eksperci, przedstawiciele kościoła katolickiego, pacjenci i ich bliscy oraz wszyscy Ci, którym temat transplantacji jest szczególnie bliski. W części nieoficjalnej wysłuchano koncert chóru. Było to wyjątkowe spotkanie honorujące zmarłych dawców i ich rodziny oraz żyjących dawców. To również świadectwo na to, iż mimo trudności o transplantację warto walczyć. Świadectwem na to są Ci wszyscy, którzy dostali szansę na drugie życie.

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji powinien wpisać się w świadomości Polaków, jako dzień obchodzony corocznie. Temat dawstwa należy poruszać cyklicznie, a nie tylko w krótkotrwałych kampaniach. Dlatego PFPD będzie chciała w kolejnych latach kontynuować tego typu działania propagatorskie.

Więcej informacji o historii Dnia można uzyskać na stronach pomysłodawcy www.fairtransplant.org.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska