Warsztaty aktywności fizycznej

Warsztaty obejmowały podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej do poziomu sprzed zachorowania a następnie jego utrzymanie na zadowalającym poziomie. Ocenie została poddana wydolność fizyczna pacjentów na podstawie: testu wysiłkowego oraz badania spirometrycznego. Pozwoliło to na ocenę wpływu systematycznej aktywności fizycznej na wydolność osób dializowanych i po transplantacji, a co za tym idzie na ocenę zasadności prowadzenia tego typu zajęć w przyszłości. Dzięki opracowaniu kwestionariusza SF-36 dotyczącego jakości życia, ocenie poddana została jakość życia u pacjentów dializowanych i po transplantacji. Pozwoliło to na ocenę jakości życia w zależności od poziomu aktywności fizycznej pacjentów uczestniczących
w warsztatach.

Opracowano pakiet ćwiczeń dla pacjentów dializowanych i po przeszczepieniu narządu pozwalający w przyszłości na samodzielne wykonywanie ćwiczeń w warunkach domowych. Jest to niezwykle ważne, by po zakończeniu warsztatów kontynuować we własnym zakresie ćwiczenia fizyczne według ściśle opracowanych przykładów zawartych w broszurze, którą pacjenci otrzymają na ostatnim spotkaniu.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska