Spotkanie z młodzieżą

W dniu 18 grudnia 2008 roku w Zespole Szkół Licealno - Technicznych w Poznaniu odbyło się spotkanie edukacyjne z młodzieżą i gronem pedagogicznym na temat transplantacji. Spotkanie było częścią Programu Upowszechniania Dawstwa Narządów realizowanego przez PFP Dialtransplant z grantu przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Celem spotkania było upowszechnianie transplantacji, w tym zwiększanie przychylności społecznej dla tej metody leczenia. Organizatorom zależało ponadto, aby wzrosła świadomość młodzieży na temat przeszczepiania rodzinnego.

W trakcie spotkania młodzież otrzymała komplet edukacyjny upowszechniający ideę przeszczepów rodzinnych: broszura i film „Transplantacja – nowe życie”, Oświadczenia Woli, opaski silikonowe z napisem „ Nie zabieram swoim narządów do nieba, tam wiedzą, że one potrzebne są tutaj”, koszulki oraz ulotki.

W spotkaniu udział wzięli i zabrali głos przedstawiciele szkoły oraz pacjenci po przeszczepieniach narządów: w-ce dyrektor szkoły Maria Gogulska , Paweł Tarnowski, Michał Hoffman , Robert Kęder.

Wobec sytuacji w jakiej ciągle znajduje się Polska Transplantacja, niezwykle ważne są tego rodzaju spotkania, prowadzone w skali kraju przez wszystkie organizacje pacjentów. Zasadniczym celem tych spotkań jest zwiększenie akceptacji społecznej dla transplantacji. Przy tej okazji poruszane jest zagadnienie przeszczepień rodzinnych, które w Polsce są marginalne.

Promocja transplantacji wśród osób żywych wymaga działań trwałych i długofalowych. Podjęcie decyzji wymaga zawsze czasu na zastanowienie się i winna być podjęta bez jakiejkolwiek presji otoczenia. Jej motywem powinna być miłość i chęć ulżenia cierpieniom osobom bliskim. Dlatego też mamy nadzieję, że takie działania choć w minimalnym stopniu zwiększą przychylność młodych ludzi dla przeszczepów rodzinnych i realnie przyczynią się do wzrostu liczby przeszczepień w przyszłości.

Spotkanie odbyło się dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Zdrowia w ramach programu edukacyjnego w zakresie transplantacji.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska