Europejskie Spotkanie Pacjentów

W dniach 18-19.04.2008, w Hotelu Kyriad Prestige w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji pacjentów z Europy Centralnej i Wschodniej. W ubiegłych latach miały one miejsce w Budapeszcie i Pradze. Organizatorami tegorocznego spotkania byli: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant oraz Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Federacja Pacjentów Polskich. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele organizacji pacjentów z Czech, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier i Polski.

Ideą, przyświecającą spotkaniom, jest wymiana doświadczeń między organizacjami w zakresie zasad efektywnej współpracy z administracją państwową oraz działań w strukturach organizacji międzynarodowych. Omawiane są przykłady osiągnięć stowarzyszeń pacjentów i ich wpływ na jakość funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w danym kraju.


Współcześnie pacjent nie jest tylko beneficjentem, ale staje się partnerem w dyskusji nad zmianami zachodzącymi w systemach zdrowotnych Europy. Efekty tych działań są różne. W Polsce proces ten został dopiero zapoczątkowany. Mamy jednak nadzieję, iż tak jak w Czechach, uda nam się wypracować zasady skutecznej współpracy przedstawicieli pacjentów ze strukturami rządowymi, które znajdą swe odzwierciedlenie w codziennych działaniach.


18 kwiecień to Europejski Dzień Praw Pacjenta. Ta tematyka dominowała podczas warszawskiego spotkania.


Coroczne spotkania i możliwość wymiany doświadczeń, pozwalają (jej uczestnikom) lepiej zrozumieć swoje lokalne problemy oraz zapoznać się z nowymi rozwiązaniami, które sprzyjają poprawianiu sytuacji pacjentów w całej Europie i wyrównania szans na dostęp do dobrej jakościowo opieki.

PROGRAM

PIĄTEK, 18 kwiecień

13:00-14:00

obiad i rejestracja uczestników

14:00-14:30

otwarcie spotkania - Elżbieta Kozik, Robert Kęder (Polska),
wystąpienie gościa specjalnego

14:30-16:30

Sesja I

Sesji przewodniczy:

Elżbieta Radziszewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Statusu Prawnego
ks. Arkadiusz Nowak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Prawa Pacjenta w Polsce - dr Dorota Karkowska (Polska)
Współpraca organizacji pacjentów z administracją państwową - Denisa Ševčíková (Czechy)
Działalność organizacji pacjentów w Polsce w kontekście opracowywanej reformy służby zdrowia - Tomasz Szelągowski (Polska)
Dobre praktyki we współpracy ponadnarodowej - Stanisław Kulisz (Polska)

16:30-17:00

przerwa kawowa

17:00-18:30

Sesja II

Sesji przewodniczy:

Krystyna Murdzek, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji,
Andrzej Bauman, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Dostęp do nowoczesnych terapii w Europie - Stephen McMahon (IAPO, Irlandia)
Wpływ aktywności ruchu pacjentów na zmiany w systemie ochrony zdrowia:
Narodowy Program Walki z Chorobami Nowotworowymi - Imre Gaál (Węgry)
Osiągnięcia Narodowego Porozumienia Stowarzyszeń Pacjentów Nefrologicznych w zakresie opieki nad pacjentami dializowanymi -Aurél Ádám (Węgry)
Sposoby wpływania na świadomość społeczną w zakresie edukacji zdrowotnej, przykłady efektywnych kampanii społecznych:
Elżbieta Kozik (Polska)
Marcin Velinov (Polska)

18:30-18:40

zakończenie

19:00-20:00

kolacja - wymiana doświadczeń

SOBOTA, 19 kwiecień

Sesja III

09:00-10:30

warsztaty telewizyjne - prowadzenie Małgorzata Wiśniewska

10:30 - 10:45

przerwa kawowa

10:45-12:30

warsztaty telewizyjne - prowadzenie Małgorzata Wiśniewska

12:30-13:00

lunch

Komitet:

Elżbieta Kozik - Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum
Iwona Mazur - Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant
Ks. Arkadiusz Nowak - Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
Stanisław Maćkowiak - Federacja Pacjentów Polskich

Sponsorem spotkania była firma

AMGEN

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska