I Spotkanie Dawców Rodzinnych Narządów

W dniach 5-6 czerwca 2008 w Toruniu z inicjatywy PFP Dialtransplant odbyło się I Spotkanie Integracyjne Dawców Rodzinnych. Miejsce spotkania zostało wybrane nieprzypadkowo – w tych dniach w Toruniu miały miejsce III Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych organizowane przez Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.

Uczestnikami spotkania byli członkowie rodzin, które zdecydowały się nas przeszczep rodzinny. Korzystając z nieformalnej atmosfery, jaką zapewniają zawody sportowe, grupa ok. dwudziestu dawców i biorców rodzinnych dzieliła się swoimi, doświadczeniami.

W ich życiu moment podjęcia decyzji opisywany był często jako przełomowy, zmieniający nieodwołalnie relację między dawcą i biorcą. Obie strony mówiły o szczególnym zacieśnieniu więzi, która była następstwem transplantacji i niespodziewanej szansie na nowe życie, która odnalazła się bardzo blisko, wręcz na wyciągnięcie ręki.

Polska jest krajem pozostającym na końcu rankingów dotyczących przeszczepów rodzinnych. Według szacunków Poltransplantu sytuacje, w których dawcą jest żywy członek rodziny stanowią zaledwie 2-4% ogólnej liczby przeszczepień nerek. Dla porównania, w Skandynawii odsetek ten sięga 40-45%. Dlatego tez jednym z ważniejszych tematów poruszanych podczas spotkania były powody i okoliczności podjęcia tej decyzji, posiadane wątpliwości, trudności jakie napotykali na swojej drodze dawcy i biorcy oraz sposoby uświadamiania społeczeństwu, jak wielką szansą dla osób cierpiących na schyłkową niewydolność nerek lub wątroby jest transplantacja organu od osoby spokrewnionej.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska