Biały Szczyt

Po raz pierwszy, środowiska pacjentów miały szansę, aby na tak szerokim i zróżnicowanym forum przedstawić swoje uwagi na tematy związane z systemem leczenia. Jest to milowy krok w relacjach z beneficjentem, jakim w służbie służby zdrowia jest pacjent.

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant obok Instytutu Praw Pacjenta, Stowarzyszenia „Primum Non Nocere” i Federacji Pacjentów Polskich – reprezentowała pacjentóww konsultacjach nowej ustawy dot. zmian w służbie zdrowia, proponowanej przez Polski Rząd. Jako wynik prac powstał wspólny dokument, który został złożony jako rekomendacja stronie rządzącej.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska