Zawiercie

W czerwcu 2007 roku, w Domaniewicach (woj. małopolskie), odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie integracyjne rodzin dawców. Po jego zakończeniu uczestnicy zgodnie wyrazili chęć kontynuowania tego typu zjazdów, co zaowocowało kolejnym spotkaniem 4-5 lipca 2008r., tym razem zorganizowanym w Zawierciu.

Wzięło w nim udział 18 osób. Wśród zaproszonych, oprócz rodzin dawców, byli przedstawiciele Poltransplantu oraz psycholog mgr Anna Mierzyńska, która po raz kolejny sprawowała opiekę psychologiczną.

W programie zjazdu przewidziano konsultacje indywidualne z psychologiem. Bardzo ważną częścią programu były również warsztaty psychologiczne. Poza częścią szkoleniową przewidziano także rekreację, zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych.

Spotkanie grupowe miało formę warsztatowo-superwizyjną, a jego głównym tematem była działalność Koła jako nieformalnej grupy wsparcia. Koło powstało w efekcie zjazdu w Domaniewicach.

Członkowie tej grupy od przeszło roku pomagają rodzinom dawców, którzy zgłaszają się do nich po informacje lub wsparcie emocjonalne. Taka pomoc bywa szczególnie istotna dla osób, które nie poinformowały o przekazaniu narządów nikogo ze swojego otoczenia lub spotkały się z negatywną reakcją ze strony najbliższych.

Ze względu na to, że wśród członków Koła nie ma osób przeszkolonych w zakresie profesjonalnego pomagania osobom w trudnej sytuacji życiowej, w czasie zjazdu przeprowadzono warsztaty dotyczące zarówno podstaw interwencji kryzysowej (czyli, w tym przypadku, udzielania pomocy osobom w żałobie), jak i elementów skutecznej komunikacji interpersonalnej i technik aktywnego słuchania.

Szczególną uwagę poświęcono okolicznościom skłaniającym do sięgnięcia po pomoc fachową i konieczności posiadania sieci kontaktów z profesjonalistami spoza Koła (psycholodzy, lekarze, duchowni).

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska