Światowy Dzień Donacji i Transplantacji 2008

W ubiegłym roku bohaterami Dnia były rodziny dawców, które wyraziły zgodę na przekazanie narządów swoich bliskich zmarłych do transplantacji, w wyniku czego pacjenci ze schyłkową niewydolnością narządów miały szansę na drugie życie.

Oficjalne obchody Dnia odbyły się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele mediów, lekarze, eksperci, pacjenci i ich bliscy oraz wszyscy Ci, którym temat transplantacji jest szczególnie bliski.

W tym roku również będziemy rozmawiać o dawstwie, tym razem w aspekcie przeszczepień rodzinnych. W Polsce przeszczepy od dawców żywych stanowią tylko 2-3% ogółu przeszczepień nerek, gdzie np. w Norwegii jest to 50%. Czy taki stan rzeczy spowodowany jest jedynie uwarunkowaniami społecznymi? A może nie powinniśmy tracić wiary w nasze „dobre serca” i szukać wyjaśnienia zupełnie gdzie indziej?

Transplantacja zawsze budzi wiele pytań i wątpliwości. Dlatego zależy nam, aby Światowy Dzień Donacji i Transplantacji był tym dniem, w którym corocznie będziemy rozmawiać o dawstwie. Dla osób szczególnie zainteresowanych tematem dawstwa rodzinnego uruchamiamy pierwszy w Polsce portal o tej tematyce. W październiku zostaną dodane materiały edukacyjne.

Zapraszamy na www.przeszczeprodzinny.pl.

Pierwszy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji miał miejsce w Genewie w 2005, w przeddzień XII Zjazdu European Society for Organ Transplantation. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Rady Europy, Światowej Organizacji Zdrowia, politycy oraz organizacje pacjentów.Podczas tego spotkania dyskutowano m.in. o jakości życia po przeszczepie, znaczeniu sportu w rehabilitacji i powrocie do normalnego życia, dostępności przeszczepów, regulacjach prawnych. Wtedy zaprezentowano też logo dnia i jego piosenkę „A gift for life”. Drugi Światowy Dzień Donacji i Transplantacji odbył się w 2006 roku w Argentynie. Jego oficjalne obchody połączone zostały z cyklem dyskusji i zjazdów. Tego roku, mniej formalnie, obchodzono go również w innych krajach. W 2007 r., oficjalne obchody III Dnia odbyły się w Kuwejcie. W kraju tym, jako w pierwszym nad Zatoką Arabską, wykonano przeszczep organu. W bieżącym roku organizatorzy zapraszają do Japonii.

Więcej informacji można uzyskać na stronach pomysłodawcy Dnia www.fairtransplant.org.

Organizatorem obchodów są: Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant, Centrum Organizacyjno - Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant” przy współpracy Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia.

Współfinansowane ze Środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Dariusz Chmiel / , tel. 0721 720 720

 

 

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska