Spotkanie Pacjentów po transplantacji - 25 lipca

Dzięki gościnności Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się spotkanie pt. „O lepszą jakość życia w chorobie”, dla osób po transplantacji, zorganizowane przez Polską Federację Pacjentów Dialtransplant. Spotkanie miało charakter edukacyjno-integracyjny i składało się z dwóch części, oficjalnej i nieoficjalnej.

Część oficjalną rozpoczął Prezes Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, dziękując wszystkim zainteresowanym za przybycie, przedstawiając prelegentów biorących udział w spotkaniu. Głos zabrał również Prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Sławomir Majewski podkreślając celowość spotkania i poparcie tego typu działań, mających istotny wpływ na jakość życia Pacjenta po przeszczepieniu narządu.

Głównym założeniem spotkania było przedstawienie pacjentom wiedzy lekarzy i doświadczeń wynikających m.in. z przyjmowania leków immunosupresyjnych. W tym aspekcie głos zabrali: prof. Mieczysław Lao, dr Urszula Ołdakowska, dr Teresa Bączkowska i dr Małgorzata Sobieszczańska-Małek.

 

W spotkaniu udział wzięła również dr Beata Imko Walczuk, która szczegółowo omówiła problem związany ze zmianami skórnymi u chorych po przeszczepieniu narządów. Następnie pani mgr Sylwia Stępniewska zachęcała do ćwiczeń fizycznych ukazując pozytywne aspekty aktywności fizycznej osób po przeszczepieniu. Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie mgr Anny Mierzyńskiej , która przedstawiła konsekwencje psychologiczne transplantacji i zachęcała gorąco do korzystania z pomocy psychologa w czasie choroby.

 

Warto dodać, iż jedną z najistotniejszych części spotkania były wystąpienia przedstawicieli organizacji Pacjentów po transplantacji. Głos zabrali: Robert Kęder z Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, Stanisław Jerusalimcew ze Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc, Mirosław Czechowski ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca, Elżbieta Milewska ze Stowarzyszenia Życie po Przeszczepie oraz Andrzej Lewandowski z Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Wszyscy przedstawiciele omówili działalność swojego stowarzyszenia, podkreślając, jak ważna jest solidarność pacjentów i wsparcie w codziennym życiu.

 

W drugiej części wystąpił zespół muzyczny. Małgorzata Szarek z zespołem zabrali uczestników spotkania w podróż po świecie jazzu, zwieńczając tym samym Spotkanie Pacjentów po Transplantacji.

 

Serdecznie dziękujemy Rektorowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Markowi Krawczykowi za udostępnienie Sali Senatu na potrzeby spotkania.

 

Pragniemy również wyrazić swoją wdzięczność prelegentom biorącym udział w spotkaniu oraz przede wszystkim przybyłym pacjentom, bez których to spotkanie nie miałoby racji bytu.

 

Z wyrazami szacunku, redakcja PFP Dialtransplant.

Iwona Graczyk/

Dariusz Chmiel/

tel. 721 720 720

 

 

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska