Tablice informacyjne w Stacjach Dializ

Celem tablic informacyjnych jest zwiększenie świadomość osób dializowanych w zakresie transplantacji, w tym na temat przeszczepów rodzinnych. Zachęcenie grupy pacjentów i ich rodzin do rozważenia możliwości przeprowadzenia przeszczepienia rodzinnego wydaje się najkrótszą drogą do wzrostu ilości transplantacji w Polsce. Wobec ciągle, utrzymującej się złej sytuacji w polskiej transplantacji, przeszczepienia rodzinne są szansą dla wielu pacjentów, ze schyłkową niewydolnością nerek na nowe życie, pozbawione uciążliwych i niszczących zdrowie dializ. Są szansą na powrót z wykluczenia społecznego, rodzinnego i socjalnego.

 

Podjęcie działań tam, gdzie pacjenci są leczeni - na stacjach dializ – wydaje się zabiegiem jak najbardziej wskazanym, szczególnie, że prywatne stacje dializ (m. in. sieć stacji firmy Frezenius) wykazują dużą chęć współpracy w tym zakresie. W specjalnych „kieszeniach” umieszczone są różnego rodzaju materiały i informacje drukowane. Jest to też okazja do nawiązania, poprzez różnego rodzaju ankiety, bezpośredniej współpracy z pacjentami, w tym również w zakresie badania postaw i nastawienia do transplantacji. Pomoże to nam także zrozumieć powody i przyczyny tak małej ilości przeszczepień rodzinnych w Polsce, jak również umożliwi opracowanie i wdrożenie planu naprawczego, którego skutkiem będzie wzrost przeszczepionych nerek. Tą drogą rozpowszechniamy m.in. „Oświadczenia Woli”, opaski silikonowe na rękę, różnego rodzaju ulotki informacyjne.

 

Informacji na temat tablic udziela:

Dariusz Chmiel - koordynator projektu

 

tel: 0721 720 720 |

 

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska