Konferencja "Klimat a zdrowie"

Postępujące zmiany klimatu są faktem. Oczywistość tego zjawiska i próby opisania go, często odwracają naszą uwagę od skutków, które z niego wynikają.

Zastanawiałeś się kiedyś jakie zagrożenia dla naszego zdrowia wynikają z tego faktu? jak bardzo wpłynie ono na umieralność na naszym globie ? do przekraczania jakich limitów wytrzymałościowych będzie zmuszony nasz organizm ? i czy my, ludzie z umiarkowanych stref klimatycznych, będziemy w stanie się do tego przystosować ? czy jesteśmy na to przygotowani ?

O tym wszystkim i wielu innych aspektach można było dowiedzieć się na Konferencji prasowej pt. „KLIMAT A ZDROWIE” wraz z seminarium organizowanej przez Polską Federację Pacjentów Dialtransplant, pod honorowym patronatem Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz przy poparciu Ministerstwa Środowiska.

O najistotniejszych aspektach opowiedzieli wybitni specjaliści z wybranych dziedzin. m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk (Polska Akademia Nauk), prof. nadz. dr hab. Bolesław K. Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM), doc. dr hab. Joanna Chorostowska – Wynimko (Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc W Warszawie), prof. dr hab. Marta Kieć – Świerczyńska (Instytut Medycyny Pracy), prof. dr hab. Wojciech Hanke (Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego) i inni.

Wszystkim uczestnikom konferencji wraz z seminarium przekażemy przygotowane specjalnie na tę okazję wydawnictwo informacyjne „ Klimat a zdrowie” , zaś uczestnikom seminarium - zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Program finansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koordynatorami projektu byli:

mgr Iwona Graczyk oraz Monika Jankiewicz

Z poważaniem, Redakcja PFPD.

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska