Warsztaty psychologiczne

Warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego odbyły się w dniach 28-29 października w Warszawie, w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. Prowadzenia warsztatów podjęła się uznana psycholog od lat współpracująca z Pacjentami dializowanymi dr Anna Jakubowska-Winecka (kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia w Międzylesiu) oraz mgr Joanna Pietrusińska (wykładowca psychologii zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim) związana z Pacjentami dializowanymi od przeszło 15 lat, współpracująca z dr Jakubowską w Centrum Zdrowia Dziecka.

28 października 2010 roku – warsztaty dla psychologów

 

28 października 2010 roku w Centrum Zdrowia Dziecka odbyły się warsztaty z zakresu wsparcia psychologicznego dla psychologów. W warsztatach udział wzięło 12 psychologów, pracujących na co dzień na Stacjach Dializ oraz w na oddziałach szpitalnych (hemodializa, dializa otrzewnowa). Warsztaty trwały łącznie 8 godzin, uczestnicy otrzymali stosowne materiały merytoryczne przygotowane przez zespół Pani dr Anny Jakubowskiej-Wineckiej.

29 października 2010 roku – warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek

29 października 2010 roku w warsztatach udział wzięło 6 lekarzy i 35 pielęgniarek, związani od lat z Pacjentami dializowanymi. Zajęcia trwały łącznie 8 godzin, w trakcie ich trwania uczestnicy otrzymali pakiet materiałów merytorycznych.

Warsztaty trwały łącznie 16 godzin, wzięło w nich udział 53 osoby.

Koordynatorem projektu był mgr Dariusz Chmiel.

Z poważaniem, Redakcja PFPD.

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska