Program "Akademia Pacjenta"

AKADEMIA PACJENTA

W odpowiedzi na wysoki odsetek osób zagrożonych chorobami nerek Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant uruchamiała program mający na celu poprawę jakości życia pacjentów.Grant na realizacje programu został udzielony przez Fundację Amgen współpracującą z United Way Worlwide.

Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant (PFPD) otrzymała grant ze środków Fundacji Amgen, współpracującej z United Way Worldwide, na realizację programu edukacyjnego z zakresu wsparcia psychologicznego i aktywności fizycznej na rzecz pacjentów z krańcową niewydolnością nerek.

Według badań przeprowadzonych w ramach programu „Uwaga Nerki!” 20% populacji Polski jest dotknięta chorobami nerek. Na świecie wskaźnik ten waha się w przedziale 7-18%. Obecnie rehabilitacja fizyczna oraz wsparcie psychologiczne pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek nie jest w Polsce przedmiotem edukacji lekarzy, pielęgniarek ani psychologów.

„Opracowaliśmy ten program, aby edukować personel medyczny oraz wypełnić lukę w obecnym systemie opieki nad pacjentami dializowanymi. Naszym celem jest poprawa jakości życia pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Bez wsparcia Amgen program ten nie byłby możliwy. Chciałbym podziękować im za ich wkład w realizację tego projektu". – powiedział Robert Kęder, prezes PFP Dialtransplant.

Jarosław Lange, dyrektor generalny Amgen Polska podkreśla, że misją Amgen jest wspieranie pacjentów. „Cieszymy się, że mamy okazję przyczynić się do realizacji tak ważnego programu edukacyjnego, który poprawi dostęp pacjentów do fachowej pomocy w walce z chorobami nerek”. – powiedział Jarosław Lange.

Grant wspiera cztery komplementarne programy pilotażowe, w tym ukierunkowane szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz rehabilitantów z ośrodków z Warszawy, Krakowa, Poznania i Gdańska. Szkolenie dla psychologów przygotuje uczestników do pomocy pacjentom w radzeniu sobie z różnymi problemami, włączając w to radzenie sobie ze zmianami nastroju, zwiększanie motywacji oraz zachęcanie do zdrowego stylu życia.

Od początku 2010 r. PFP Dialtransplant przeprowadziła rekrutację personelu medycznego do pilotażowych szkoleń oraz przygotowała materiały szkoleniowe. Opracowane na podstawie oceny programu wytyczne – bazując na najlepszych rozwiązaniach – zostały wykorzystane w opracowywaniu przyszłych działań w skali ogólnokrajowej.

Program stanowi część szerszej strategii Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, która ma na celu podnoszenie społecznej świadomości na temat przewlekłej schyłkowej choroby nerek. Strategia ta przewiduje między innymi przeprowadzanie regularnych badań przesiewowych, które zwiększą wykrywalność choroby nerek i umożliwią wczesną diagnozę oraz organizowanie warsztatów dla pacjentów z całej Polski.

Fundacja Amgen we współpracy z United Way Worldwide (UWW) wspiera działania organizacji nienastawionych na zysk pochodzących spoza USA. W ramach tej współpracy Fundacja Amgen stworzyła przy UWW Fundusz Powierzony. Od 1999 roku Międzynarodowy Program Doradztwa dla Darczyńców działający w ramach United Way Worldwide pomaga firmom, fundacjom oraz osobom prywatnym osiągać ich charytatywne cele. UWW niezależnie ocenia i nadzoruje pracę zarekomendowanych odbiorców grantów. Wykorzystuje przy tym środki kontrolne wymagane przez amerykańskie prawo regulujące proces przyznawania międzynarodowych grantów.

Projekt otrzymał wsparcie organizacyjne ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, Krajowego Konsultanta ds. Nefrologii oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Partnerem projektu w zakresie planowania, monitorowania oraz ewaluacji są Inwestycje Społeczne. Jest to instytucja non profit, założona z inicjatywy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Jej zadaniem w projekcie będzie niezależny monitoring projektu, ocena jego skutków oraz doradzanie w zakresie opracowania trwałego oraz możliwego do zastosowania na szerszą skalę programu dla pacjentów dializowanych w zakresie rehabilitacji oraz wsparcia psychologicznego.

Więcej informacji:

Koordynator Projektu

Dariusz Chmiel

 

| +48 721 720 720

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska