IX Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w strzelectwie sportowym, 20 - 22 października 2016 r. Jedlicze k/Krosna

W dniach 20-22 października 2016 r. w Jedliczu k. Krosna odbyły się IX Mistrzostwa Polski dla Osób po Transplantacji i Dializowanych w strzelectwie sportowym. Organizacji zawodów przyświecały następujące cele: propagowanie świadomego dawstwa narządów do przeszczepu, promowanie transplantologii, popularyzacja strzelectwa sportowego wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz integracja pacjentów po przeszczepie (biorców i dawców narządów).
Organizatorem Mistrzostw było Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji we współpracy z I Liceum im. Marii Konopnickiej w Jedliczu oraz Młodzieżowym Klubem Sportowym Podkarpacie Jedlicze.
Ceremonia Otwarcia Mistrzostw odbyła się w auli Liceum w obecności Pani Dyrektor Iwony Pytel, nauczyciela PO mgr Andrzeja Cynarskiego, młodzieży licealnej z klas pierwszych oraz zawodników. Podczas spotkania wyświetlono film z 8. Mistrzostw Europy dla Osób po Transplantacji i Dializowanych, które zorganizowano w Krakowie w 2014 r. Przekazano także krótką informacje na temat świadomego dawstwa narządów do przeszczepu.
Po zakończeniu ceremonii otwarcia rozpoczęła się sportowa rywalizacja. Zawodnicy startowali w dwuboju strzeleckim wykonując strzelanie z dwu rodzajów broni: karabinka pneumatycznego z pozycji stojąc z odległości 10 m i karabinka kbks z pozycji leżąc z 25 m.. O wyniku końcowym decydowała suma punktów zdobytych w strzelaniu z obydwu rodzajów broni. Zawodnicy po transplantacji narządów i dializowani rywalizowali w grupach mężczyzn i kobiet, podzieleni na kategorie wiekowe. Ponadto w zawodach uczestniczyły osoby towarzyszące – członkowie PSST, rywalizujący w kategorii OPEN z podziałem Kobiety/Mężczyźni. Łącznie w zawodach wzięło udział 26 zawodników.

Mistrzami Polski w poszczególnych kategoriach zostali:

Mężczyźni TX i D 20 – 39 lat – Kaczmarowski Marcin;
Mężczyźni TX i D 40 – 59 lat – Silarski Marek;
Mężczyźni TX i D powyżej 60 lat – Maj Waldemar;

Kobiety TX i D 30 – 50 lat – Glazar Iwona;
Kobiety TX i D powyżej 50 lat – Kawałek Danuta;

Kobiety OPEN – Drobek Anna;
Mężczyźni OPEN – Czyż Ziemowit;

Zawodnicy – zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii zostali nagrodzeni medalami. Zawodnikiem po przeszczepie, który zdobył w zawodach najwięcej punktów okazał się Maj Waldemar (kat. pow. 60 lat), którego nagrodzono pamiątkową statuetką. Statuetki otrzymały także zawodniczki: Ewa Czyż i Iwona Glazar w kategorii najlepszy strzelec wśród kobiet w punktacji ogólnej i z zawodników z Podkarpacia. Najwięcej punktów w kategorii kobiet po przeszczepie zdobyła Iwona Glazar z Krosna w obu kategoriach i jedną statuetkę organizator przekazał drugiej w punktacji zawodniczce, Elżbiecie Czyż.
Warty podkreślenia jest fakt, że chociaż zawodnicy podeszli do rywalizacjiz zaangażowaniem i zacięciem sportowym, to zawody odbyły się w duchu przyjaźni, wzajemnej życzliwości, w atmosferze rodzinnej charakteryzującej wszystkie imprezy i spotkania organizowane w ramach naszego Stowarzyszenia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów osiągniętych rezultatów, dziękując jednocześnie za zaangażowanie w propagowanie w społeczeństwie świadomego dawstwa narządów do transplantacji oraz promocji transplantologii.
Po zawodach strzeleckich zawodnicy gościli w hotelu Galeria Glorietta, gdzie przeprowadzono towarzyską rywalizację w bowlingu i uczestniczono w spotkaniu integracyjnym.
Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, szczególnie Pani Dyrektor Iwonie Pytel oraz nauczycielowi PO Panu mgr Andrzejowi Cynarskiemu, a także członkom Młodzieżowego Klubu Sportowego Podkarpacie Jedlicze - za udostępnienie strzelnicy oraz pomoc w organizacji Mistrzostw oraz Dyrekcji hotelu Galeria Glorietta w Iwoniczu-Zdroju.

Relacja z zawodów: Eugeniusz Karmiłowicz

http://www.sportpotransplantacji.org.pl/10-aktualnosci/229-ix-mistrzostwa-polski-dla-osob-po-transplantacji-i-dializowanych-w-strzelectwie-sportowym-20-22-pazdziernika-2016-r-jedlicze-k-krosna

 

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska