OGŁOSZENIE

dotyczące wyboru oferty na upowszechnianie działań związanych z tematyką niskiej

emisji i jej wpływu na zdrowie, w zakresie:

1. opracowania graficznego materiałów poligraficznych broszury szkoleniowej, zakupu elementów ikonograficznych oraz korekty językowej broszury,
2. opracowania i umieszczenia ogłoszeń w Internecie (10 ogłoszeń),
3. opracowania i publikacji bannerów w Internecie (opracowania graficznego 2 bannerów i ich emisji na portalach internetowych),

Zainteresowanych prosimy o przesłanie e-mailowe ofert (), w terminie do 25 stycznia 2016r. Decyzja o wyborze oferty zostanie podjęta do 28.01.2017 r. o czym oferenci zostaną niezwłocznie poinformowani.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 721 720 721. Ogłaszającym konkurs jest Polska Federacja Pacjentów DILATRANSPLANT.

                       Warszawa, dnia 04.01.2016 rok

* Uruchomienie ww. zlecenia uzależnione jest od otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

Newsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska