Zarząd

Działając - na podstawie § 9 statutu – w związku z upływem kadencji członków Zarządu Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, Walne Zgromadzenie Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant w dniu 16.06.2011, w głosowaniu tajnym, powołał członków Zarządu nowej kadencji w składzie:

Prezes Zarządu – Robert Kęder
Wiceprezes – Iwona Mazur
Członek Zarządu – Ryszard KozłowskiNewsletter

Zapisz się


Prowadzone przez nas działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia sponsoruje firma
Roche Polska